Kontuzja sportowa to uraz powstały podczas uprawiania sportu lub rekreacji. Ściślej określając, kontuzja sportowa to uszkodzenie, którego przyczyna jest charakterystyczna dla uprawianej dziedziny sportu.
Kontuzje sportowe różnią się od innych rodzajów uszkodzeń ciała okolicznościami powstania, przebiegiem i charakterem leczenia. Ograniczenie zdolności funkcjonowania narządu ruchu ma znaczący wpływ na zdolność kontynuowania treningu. W przypadku urazu u sportowca należy niezwłocznie skorzystać z pomocy fizjoterapeuty. Im szybciej Pacjent podda się terapii, tym szybciej wróci do pełnej dyspozycji i będzie mógł kontynuować swoją przygodę ze sportem. Leczenie urazów u osób aktywnych fizycznie ma na celu w pierwszej kolejności pozbycie się bólu i obrzęku, osiągnięcie pełnego zakresu ruchu oraz wprowadzenie równowagi napięciowej. Ważne jest również, aby wzmacniać mięśnie i odbudować propriocepcję, aby zapobiegać kolejnym urazom.