OSTEOPATIA

hr

Osteopatia to znana i ceniona koncepcja diagnozowania i leczenia manualnego różnego rodzaju dysfunkcji, które mogą stanowić bezpośrednią przyczynę wielu chorób narządu ruchu a także powodujących różnego rodzaju dolegliwości bólowe. Głównym celem osteopatii jest holistyczne podejście do Pacjenta i traktowanie jego organizmu jako integralnej całości zarówno strukturalnej jak i funkcjonalnej. Wnikliwe badanie pomaga osteopacie w odnalezieniu pierwotnych dysfunkcji w ciele, postawieniu dokładnej diagnozy i zaplanowaniu skutecznego leczenia. Leczenie ma na celu usunięcie blokad, dzięki czemu wraca zdolność organizmu do samoleczenia i autoregulacji.
Osteopatą może zostać fizjoterapeuta lub lekarz, który ukończy min. 4-letnie szkolenie składające się z min. 1000 godzin.

HISTORIA OSTEOPATII

Za ojca osteopatii uznawany jest amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1917). W 1874 roku Still zdefiniował pojęcie osteopatii jako formę ulepszania medycyny konwencjonalnej. Still wierzył, że w organizmie człowieka wyzwala się procesy samoleczenia w momencie odnalezienia utraconej homeostazy, a jej przywrócenie odbywa się za pomocą technik manualnych.
Andrew Taylor Still w 1892 roku założył pierwszą szkołę osteopatii, American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri, a kilka lat później założył Kirksville College, który obecnie jest jednym z największych ośrodków szkolących osteopatów w Stanach Zjednoczonych.

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY POMAGAĆ